Hjälp

Varför uppstår det fel?


Den vanligaste orsaken till att fel uppkommer är dålig spänning vid själva ankarspelet. I äldre båtar kan korrosion och dåliga batterier vara vanliga orsaker. Även att man inte följt användarinstruktionerna och inte haft båtens motor igång när man försöker manövrera systemet, vilket kan resultera i för låg spänning och att elektroniken slutar fungera.


Observera att spänningen som båtens motor-instrument eller en "batteritankmätare" visar, INTE är samma sak som spänningen vid ankarspelet.


Vid felaktigt handhavande (t ex. inga "skölj/stoppbrickor" är monterade på ankarbandet eller att ankaret har fastnat och man försöker köra loss det med hjälp av båten utan att sätta fast ankarbandet i t ex. en knap) innebär det för hög belastning på ankarspelets frikopplingsmekanism och skada kan uppkomma.


Om fel uppstått och ankarspelet/trumman är låst, måste man utföra en "RESET" - återställning av systemet.


Glöm inte att ha systemet i "Power On" samt båtmotorn igång när ni utför ovanstående.


Instruktioner för modeller med NY styrelektronik - NG


MX-52, MX-102, MX-104 från mars 2016

Användarinstruktion V1.2-1.5 from 2019-04-01

MX-52, MX-102, MX-104 med NG-Ny elektronik

Användarinstruktion

V1.1 from 2018-06-08

MX-52, MX-102,  MX-104

med NG-Ny elektronik

Användarinstruktion

V1.0 MX-52, MX-102,

MX-104 med NG-

Ny elektronik

Kortfattad Monterings-

anvisning MX- serien

med NG Ny elektronik

Monteringsanvisning

MX-52, MX-102,

MX-104 med NG-

Ny elektronik

Anslutningar

Elektronikbox

MX- NG

Inkoppling MX-52

Inkoppling MX-102

samt MX-104

Programmering

Fjärrkontroll

Grå 2-knapp

Brickmontering

Instruktion

Produktgaranti

Byte av band

Instruktion

Inkoppling

Manöverpanel MP1

med grå kabel

Inkoppling

Manöverpanel MP1

med svart kabel

Produktinformation om funktioner MX

Instruktioner för modeller med ÄLDRE styrelektronik

Användarinstruktion

MX PC-Series

(äldre från år 2000)

Kopplingsschema

PC-MX 52

(äldre från år 2000)

Monteringsanvisning MX PC-Series

(äldre från år 2000)

Procedure for assembly of WM-windlasses - old

Byte av band

Instruktion

Programmering

Fjärrkontroll

Svart 4-knapp

Brickmontering

Instruktion

Servicemeddelande

Pulsgivare

Brickmontering för

stoppbrickor WB-

mod från år 1999 ca

Skötselråd äldre ankarspel