Reset

Om du behöver göra en återställning av elektroniken finns information i de två PDF-dokumenten nedan.


Vilken du ska följa beror på om ditt spel har den äldre eller nyare elektroniken NG (New Generation) som lanserades i maj 2015.

Ankarspel från och med följande serienummer har ny elektronik:


MX-52: 1505-1977

MX-102: 1506-0878

MX-104: 1605-072

Varför uppstår det fel?


Den vanligaste orsaken till att fel uppkommer är dålig spänning vid själva ankarspelet.


I äldre båtar kan korrosion och dåliga batterier vara vanliga orsaker. Även att man inte följt användarinstruktionerna och inte haft båtens motor igång när man försöker manövrera systemet, vilket kan resultera i för låg spänning och att elektroniken slutar fungera.


Observera att spänningen som båtens motor-instrument eller en batteritankmätare visar, INTE är samma sak som spänningen vid ankarspelet. Vid alltför hög belastning kan skada uppkomma på frikopplingen.Om fel uppstått och ankarspelet/trumman är låst, måste man utföra en RESET - återställning av systemet.


(RESET behövs inte om man har vår nya NG-Styrelektronik vilken kan frikoppla flera gånger)


Detta görs för att systemet ska komma tillbaka i rätt synkronisering. Man måste då åstadkomma trumrotation manuellt och dessutom skapa signal att stoppbrickorna har passerat.

På vissa av de äldre styrboxarna finns en liten RÖD knapp på sidan av boxen. När denna trycks in simuleras att stoppbrickorna har passerat avkännaren. Tryck flera gånger på den efter det att ni frikopplat trumman manuellt och dragit ut minst 4 meter band.Glöm inte att ha systemet i Power On samt båtmotorn igång när ni utför ovanstående.